Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Октјабр 2013

Иранда “АБШ-а өлүм!” вә “Исраилә өлүм!” адлы халг мәркәзләри јарадылыр

Иранда 4 нојабр Дүнја Империализми илә Мүбаризә Ҝүнү мәгсәдилә “АБШ-а өлүм!” вә “Исраилә өлүм!” адлы халг мәркәзләри јарадылыр.

АПА-нын “Меһр” хәбәр аҝентлијинә истинадән мәлуматына ҝөрә, буну Иран Силаһлы Гүввәләринин Баш Гәрарҝаһ рәисинин мүавини, ҝенерал-мајор Сејид Мәсуд Ҹәзајири билдириб.

Онун сөзләринә ҝөрә, АБШ-ын дүшмәнҹә һәрәкәтләри Ислам ингилабынын илк ҝүнүндән башлајыб: “АБШ рәһбәрлији вә бејнәлхалг сионизмин Иран халгына гаршы ҹинајәтләри һеч вахт унудулмајаҹаг. АБШ-ын бөлҝәјә вә реҝиондан кәнар өлкәләрә гаршы ишләдији террор һәрәкәтләри сәбәбиндән дүнјаја ачыглама вермәси вә зәрәрләрини гаршылајараг үзр истәмәси лазымдыр”.


5018 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP