Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Декабр 2021

Ҝенерал Гасим Сүлејманинин хатирәләриндән

Һаҹы Гасим: Һисс едирдим ки, Һәзрәт Зәһраны (с.ә) ҝөрүрәм

Ҝенерал Сүлејмани Ирагла 8 иллик мүһарибә ҝүнләрини хатырлајыр:

Далғыҹлары чајын саһилинә апардым. Гамышлыгда далғыҹ палтарларыны ҝејиндиләр. Һава гаралды. Далғыҹлар суја јахынлашды. О ҝүн Әрвәнд чајыны танымаг олмурду. Туфан гопмушду, гајыглар далғалар арасында ҝөрүнмүрдү. Белә бир вәзијјәтдә далғыҹларын Әрвәнди кечмәси гејри-мүмкүн ҝөрүнүрдү. Чајдан ваһимәли бир сәс ҝәлирди. Кәшфијјатчыларымыз деди ки, далғыҹларын чајы кечмәсинә үмид јохдур. Амма әмәлијјат планына ҝөрә далғыҹлар чајы кечмәли иди. Бу, әмәлијјатын бир һиссәси иди. Далғыҹлар кечмәсәјди әмәлијјат позулаҹагды. Бир-биримизин үзүнә бахырдыг. Бәли, бир үмид јери варды вә һамы ејни фикирдә иди. Дедим Һәзрәт Зәһраја (с.ә) тәвәссүл едәк. Һамы суја јахынлашыб тәвәссүл дуасы охумаға башлады. Бүтүн вүҹудумла һисс едирдим ки, Һәзрәт Зәһраны (с.ә) ҝөрүрәм. Бәли, тәвәссүл зүмзүмәси алтында далғыҹлар суја ҝирди вә Әрвәнди кечди...4347 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP