Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Декабр 2013

Өзүнү јандыран гази өлдү - ФОТО / ВИДЕО

Онун башсыз галан аиләсинә, 5 көрпә баласына ким вә неҹә ҹаваб верәҹәк?

Заур Һәсәновун нәши јујулдугдан сонра Лөкбатана атасы евинә апарылыб. Журналистләр, Гарабағ газиләри вә иҹтимаи фәаллар да Лөкбатан гәсәбәсинә ҝедибләр. Һазырда Ҝөј Мәсҹидин гаршысында сакитликдир.

Бу арада фаҹебоок-да Заур Һәсәновун өлүмү илә әлагәдар аксија үчүн "евент" јарадылыб. Иҹтимаијјәт декабрын 29-у саат 16:00 үчүн Фәвварәләр Мејданына чағырылыр.

23:45

"Азадлыг"ын әмәкдашынын вердији мәлумата ҝөрә, артыг Гарабағ газиләри Ҝөј Мәсҹидин гаршысына топлашыблар. Иҹтимаи фәаллар да мәсҹидин өнүнә ҝәлмәкдәдирләр. Мәсҹидин гаршысына полисләр ҹәлб олунуб.

Гарабағ газиләри Иҹтимаи Бирлијинин сәдри Етимад Әсәдов билдириб ки, Заур Һәсәновун нәши јашадығы Локбатан гәсәбәсинә апарылыр. Сабаһ саат 14.30-да Заур Һәсәнов Биби Һејбәтдә дәфн олунаҹаг.

Вәкил Аслан Исмајылов билдириб ки, конкрет ҹинәјәт һадисәси баш вериб вә бу һадисәдә тәгсири оланларын ҹәзаландырылмасы тәләб олунмалыдыр.

 


7376 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP