Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Декабр 2013

Бакыда даһа бир нәфәр өзүнү јандырды - Фото

Бакыда даһа бир нәфәр өзүнү јандырыб. Һадисә метронун Халглар Достлуғу стансијасындан Јени Ҝүнәшлијә ҝедән истигамәтдә, "Интерпетрол" јанаҹаг долдурма мәнтәгәси әразисиндә баш вериб. Өзүнү јандыран кишидир. Бу барәдә азадлиг.инфо-ја һадисә шаһиди мәлумат вериб. Шаһидин сөзләринә ҝөрә, өзүнү јандыран шәхсин вәзијјәти ағырдыр.

Шаһид әтрафдакылара истинадла дејир ки, полис өзүнү јандыран шәхсә мане олмаг истәјиб вә онун һәрәкәтинин сәбәбини сорушуб. Киши ишсиз олдуғуну, аиләсинә чөрәкпулу апара, евә ҝедиб аиләсинин үзүнә баха билмәдијини дејиб вә өзүнү јандырыб.

Һадисә јеринә тәҹили јардым чағырылыб вә јаралы хәстәханаја чатдырылыб. Һадисә баш верән саатларда әразидә бөјүк тыхаҹ јараныб, нәглијјатын һәрәкәти мәһдудлашдырылыб.

Јаралынын ад-сојадыны дәгигләшдирмәк мүмкүн олмајыб./бизимјол/
4654 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP