Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Нојабр 2017

Ираг әразисинда даһа ИШИД террорчусу галмајыб

Ираг ордусу Әнбар вилајәтиндә јерләшән ИШИД-ин сон галасы адландырылан Рава гәсәбәсини тамамилә террорчулардан тәмизләјиб.

Бу барәдә Һәшди-Шәби командири Әли Һәшим Һүсејни данышыб. Һүсејни бу гәләбә илә ИШИД-ин Ирагда артыг мөвҹуд олмадығыны билдириб.

Мәлумата ҝөрә, Ираг ордусу вә Һәшди-Шәби гүввәләри сәһәр саатларында минләрлә дөјүшчү илә Рава гәсәбәсини азад етмәк үчүн бөлҝәјә 3 истигамәтдән һүҹума кечиб. Саатларла давам едән шиддәтли атышмаларын нәтиҹәсиндә ИШИД мәғлубијјәтә уғрадылыб. Јүзә јахын ИШИД үзвү мәһв едилиб.

Дөјүшләрдә сағ галан террорчуларын Сурија истигамәтиндә гачдығы мүшаһидә олунуб.


3229 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP