Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Октјабр 2013

Русијада азәрбајҹанлылара гаршы имзатоплама башлады

Танынмыш мүхалифәт лидери Алексеј Навалныј ҝәлмәләрә виза режими тәтбиг етмәјә чағырды Русијанын танынмыш мүхалифәт лидери Алексеј Навалныј Азәрбајҹандан вә диҝәр јахын хариҹи өлкәләрдән оланлар үчүн виза режиминин тәтбигинә чағырыб.

Виртуалаз.орҝ Русија мәнбәләринә истинадән хәбәр верир ки, Навалныј артыг бу мәгсәдлә имза топламаға башлајыб. Мүхалифәт лидери тәшәббүсүнүн Дөвләт Думасы тәрәфиндән бахылмасы үчүн 100 мин имза топламаға һазырлашыр.

Бу мәгсәдлә о, Русија иҹтимаи тәшәббүсүнүн сајтында јазыр ки, мигрантларын әксәријјәти өлкәјә МДБ өлкәләриндән ҝәлир. Навалныј һесаб едир ки, Русија үчүн ән ҹидди тәһдиди гејри-легал миграсија јарадыр. Онун билдирдијинә ҝөрә, беләләринин сајы 3-5 милјон нәфәр арасындадыр. Гејри-легалларын әксәријјәтини Азәрбајҹан, Өзбәкистан, Ермәнистан, Таҹикистан вә Гырғызыстан вәтәндашлары тәшкил едир: "Гејри-легаллар асылы вәзијјәтдәдир, онлары уҹуз ишчи гүввәси кими ишләтмәк асандыр. Һәмчинин гејри-легал миграсија ҹинајәткарлыг үчүн дә мүнбит мүһит јарадыр. Белә ки, Москвада төрәдилән ҹинајәтләрин 50 фаизи ҝәлмәләрин пајына дүшүр".

Хәбәрә ҝөрә, Навалныј артыг тәшәббүсүнүн хејринә 255 мин имза јығыб. Хатырладаг ки, Москванын Гәрби Бирјулево рајонунда азәрбајҹанлы мигрант О.Зејналов тәрәфиндән 25 јашлы рус ҝәнҹинин өлдүрүлмәсинә етираз олараг јерли милләтчиләр күчәләрә чыхыб. Нәтиҹәдә "Покровка” топдансатыш мејвә-тәрәвәз базасы вә "Бирјуза” тиҹарәт мәркәзинә һүҹум олуб. Ҝәрҝинлик һәлә дә давам едир.


4680 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP