Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Октјабр 2013

Түркијә Кипри сатын алыр

Јунан Кипринин лидери Никос Анастасиадис өлкәдә јаранан игтисади бөһранла бағлы мәсәләјә мүнасибәт билдириб. О, јунанларын Шимали Кипр Түрк Ҹүмһуријјәтиндә јарадылан Дашынмаз Әмлак Комиссијасына даһа чох мүраҹиәт етдијини билдириб.

А.Никос буну өлкә үчүн нараһатлыгвериҹи мәгам адландырыб. Јунанлара мүраҹиәтлә “Малларынызы дәјәр-дәјмәзинә сатмајын. Түркијә Кипр торпағыны да түркләшдирир. Мүзакирәләрдә бу факт бизи зәифләдәҹәк” дејә гејд едиб.

Кипр мүзакирәләринә һазырлашан јунан Кипринин лидеринин сөзләринә ҝөрә, ШКТҸ-дә јарадылан Дашынмаз Әмлак Комиссијасына мүраҹиәт едәнләрин сајы әсасән 1974-ҹү илдән әввәл Кипрдә мүлкләри олан јунанларын һесабына артыб.

2006-ҹи илдә јарадылан комиссијаја бу ҝүнә гәдәр 5399 мүраҹиәт дахил олуб. Түркијә 437 јунана 138 милјон 593 мин инҝилис фунт-стерлинг тәзминат өдәјиб. Тәзминат өдәнән мүлкләр 9 милјон квм әразини әһатә едир.

Јунан лидери Түркијә вә ШКТҸ-нин март ајына гәдәр проблеми һәлл етмәјә даир чағырышына да мүнасибәт билдириб: “Түркијә аддым атсын, БМТ вә АБ-нин гәрарларыны јеринә јетирсин. Белә олса март ајына гәдәр јох, јени илә гәдәр һәлл јолу тапарыг”.


4669 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP