Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Сентјабр 2019

Имам Һүсејн (ә) зүлмлә барышмырды, азадлыг ашиги иди, гул олмаға, тәһгир едилмәјә дөзмүрдү

Имам Һүсејн (ә) дөврүнүн ән нүфузлу сијаси лидери иди вә Куфә ингилабына башчылыг едирди. О, һакимијјәт дәјишиклијини ваҹиб сајыр, Језидин дәрһал тахтдан енмәсини тәләб едирди.

Имам Һүсејн (ә) зүлмлә барышмыр, ләјагәтли һәјат уғрунда амансыз мүбаризә апарырды, азадлыг ашиги иди, гул олмаға, тәһгир едилмәјә дөзмүрдү.

Имам Һүсејн (ә) аилә режиминә, һакимијјәтин атадан оғула өтүрүлмәсинә етираз едирди, демократија тәрәфдары иди, истәдикләри адамы сечмәји куфәлиләрин һаггы билирди.

Имам Һүсејн (ә) мәзлум халгын јанында иди, залымлара һеч бир дәстәк вермир, һарын мәмурларын сүфрәсиндә отурмур, јалтаглара нифрәт едир, әтрафына ән саф вә мүбариз адамлары топлајырды.

Имам Һүсејни (ә) таны, дөврүнүнү һүсејнини таны вә сонра истәсән, бејәтини тәзәлә.


30347 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP