Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Сентјабр 2013

“Хәзәр Ләнкәран” стадионунуну дәјишир

“Хәзәр Ләнкәран” ев ојунларыны Ләнкәран шәһәр стадионунда кечирмәјә биләр. Бу һагда апаспорт.аз сајтына стадионун директору Һөҹҹәт Һаҹыјев мәлумат вериб. О билдириб ки, сон лејсанлар нәтиҹәсиндә аренанын дренаж системи арадан чыхыб.

Бунун нәтиҹәсиндә от өртүјүнүн алтында галан су гатыны арадан галдырмаг мүмкүнсүз олуб. Она ҝөрә дә “Хәзәр Ләнкәран”ын стадиону әсаслы шәкилдә тәмир олунмалыдыр. Һазырда ев ојунларынын бир ајлыға башга стадионда кечирилмәси мәсәләси мүзакирә олунур.


5883 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP