Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Декабр 2019

Франсада кечирилән етираз аксијаларында 450 миндән чох инсан иштирак едир

Франсада кечирилән күтләви етираз аксијаларында 450 мин нәфәрдән чох инсан иштирак едир.

Онларын 250 мин нәфәри пајтахт Парисдә кечирилән јүрүшә топлашыб.

Етираз аксијалары тәгаүд системиндә һәјата кечириләҹәк ислаһатлара гаршы тәшкил едилиб. Аксијалар заманы бир сыра шәһәрләрдә етиразчыларла полисләр арасында тоггушмалар баш вериб.

Өлкәдә нәглијјат васитәләринин фәалијјәти 10 фаиз нисбәтиндә олуб, мәктәбләрдә дәрсләрин јалныз 40 фаизи кечирилиб. Ишә чыхмајанлар арасында тәһсил, тибб, нәглијјат ишчиләри вә диҝәр пешә саһибләри, истәр иҹтимаи, истәрсә дә өзәл секторда чалышанлар вар. Ҝүн әрзиндә пајтахтын әксәр мусеј вә тарихи абидәләри, һабелә Ејфел гүлләси, Орсеј музеји, Зәфәр Тағы бағлы олуб.

Етираз аксијалары декабрын 9-дәк давам едәҹәк.


570 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP