Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Мај 2020

22 мајда ҝөзләнилән һава шәраити

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин мәлуматына әсасән мајын 22-дә Бакыда вә Абшерон јарымадасында һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји, ҝеҹә вә сәһәр бәзи јерләрдә думан олаҹағы ҝөзләнилир. Мүлајим ҹәнуб-гәрб күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 15-18, ҝүндүз 24-28, Бакыда ҝеҹә 16-18, ҝүндүз 26-28 дәрәҹә исти олаҹаг.
Атмосфер тәзјиги нормадан ашағы 758 мм ҹивә сүтунундан 754 мм ҹивә сүтунуна енәҹәк, нисби рүтубәт ҝеҹә 70-80, ҝүндүз 40-45 фаиз тәшкил едәҹәк.
Мајын 22-дә Азәрбајҹанын рајонларында һаванын әсасән јағмурсуз кечәҹәји, лакин ҝеҹә вә сәһәр бәзи дағлыг әразиләрдә шимшәк чахаҹағы, гысамүддәтли јағыш јағаҹағы ҝөзләнилир. Ҝеҹә вә сәһәр думан олаҹаг, гәрб күләји ајры-ајры јерләрдә арабир ҝүҹләнәҹәк.
Һаванын температуру ҝеҹә
15-20, ҝүндүз 31-36, дағларда ҝеҹә 7-12, ҝүндүз 18-23 дәрәҹә исти олаҹаг.
Тибби-метеороложи прогноз
Мајын 22-дә Абшерон јарымадасында температурун иглим нормасы дахилиндә тәрәддүдү ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишлидир.


1986 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP