Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Ијун 2020

Јунаныстандан Түркијәјә сәрт хәбәрдарлыг

Түркијә илә мүһарибә бир ҹәбһәјә мәһдудлашмајаҹаг.

Бу сөзләри Јунаныстан Мүштәрәк Орду Гәрарҝаһынын команданы Константинос Флорос дејиб.
К. Флорос медиаја вердији ачыгламасында билдириб ки, Түркијә илә мүһарибә (баш верәрсә) бу Еҝеј дәнизинин ҹәнубунда Кастеллоризо адасы илә мәһдудлашмајаҹаг вә диҝәр ҹәбһәләрә дә ҝенишләнәҹәк.
Бөһран тәкҹә һансыса хас бир мәнтәгәјә аид дејил вә бу јалныз бир адада гала билмәз, диҝәр јерләрдә дә ҹәбһәләр ачылаҹаг.

Орду команданы һал-һазырда Јунаныстанын һәрби тәлимләр кечирдијини вурғулајыб.
К. Флорос дејиб: “Мүмкүндүр ки, Түркијә президенти Рәҹәб Тәјјиб Әрдоған дедијини етсин, анҹаг биз дә дедијимизи едирик.

Јунаныстан силаһлы гүввәләри тәшкилатланмыш дәниз вә һава гүввәләриндән ибарәтдир. Онларла гаршылашмаг чох чәтиндир вә ағыр баһасы вардыр. Буну гоншуларымыз да билир.”


603 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP