Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Ијун 2020

25 ијунда ҝөзләнилән һава шәраити

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин вердији мәлумата ҝөрә 25 ијунда Бакыда вә Абшерон јарымадасында һаванын әсасән јағмурсуз кечәҹәји ҝөзләнилир.
Ҝүн әрзиндә арабир ҝүҹләнән шимал-гәрб күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 20-24, ҝүндүз 28-33, Бакыда ҝеҹә 21-23, ҝүндүз 30-32 дәрәҹә исти олаҹаг.
Атмосфер тәзјиги нормадан ашағы 757 мм ҹивә сүтуну, нисби рүтубәт ҝеҹә 70-75, ҝүндүз 35-40 фаиз тәшкил едәҹәк.
Абшерон чимәрликләриндә ҝүн әрзиндә арабир ҝүҹләнән шимал-гәрб күләји әсәҹәк.
Дәниз сујунун температуру Сумгајыт, Новханы, Пиршағы, Нардаран, Билҝәһ, Загулбада 22-23, Түркан, Һөвсан, Саһил, Шыхда исә 24-25 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.
25 ијунда Азәрбајҹанын рајонларында һава шәраитинин әсасән јағмурсуз кечәҹәји, лакин бәзи шимал вә гәрб рајонларында шимшәк чахаҹағы, арабир јағыш јағаҹағы, ајры-ајры јерләрдә лејсан характерли олаҹағы, долу дүшәҹәји ҝөзләнилир. Гәрб күләји ҝүндүз ајры-ајры јерләрдә арабир ҝүҹләнәҹәк. Һаванын температуру ҝеҹә 20-25, ҝүндүз 34-39, дағларда ҝеҹә 11-16, ҝүндүз 19-24 дәрәҹә исти олаҹаг.
Тибби-метеороложи прогноз
Ијунун 25-26-да Абшерон јарымадасында хәзри күләјинин арабир ҝүҹләнәҹәји ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишлидир.


717 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP