Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Ијун 2020

Һук Нјусам: АБШ шиддәт үзәриндә гурулуб

Әҝәр бу өлкә бизә истәдијимизи вермәсә, биз дә бу системи күл едиб, јениси илә әвәз едәрик.

Бу сөзләри “Блаҹк Ливес Маттер - БЛМ” (Гараларын Һәјаты Дәјәрлидир) һәрәкатынын Нју Јорк үзрә рәһбәри Һук Нјусам дејиб.

О, апарыҹынын “БЛМ һәрәкаты проблеми зоракы јолларла һәлл етмәјә чалышыр” суалына белә ҹаваб вериб:

“Мөвзуну белә ачмағыныз гәрибәдир. Чүнки бу өлкә шиддәт үзәриндә гурулуб. Америка ингилабы (Мүстәгиллик мүһарибәси - ред.) нә иди, дипломатијамыз нәдир? Диҝәр өлкәләрин дахили ишләринә гарышыр, бомбардман едир, бәјәндијимиз лидерләри диҝәр лидерләрин јеринә гојуруг. Јәни бир америкалынын бизи зоракылыгла иттиһам етмәси ријакарлыгдыр”.

Нјусам билдириб ки, үсјанлар олмадыгҹа гарадәрилиләрин тәләбләри дә јеринә јетирилмир.


656 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP