Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Ијун 2020

Бакыда Фатимеји-Зәһра (ә) мәсҹиди дағыдылды - ВИДЕО

Бакыда Һәзрәт Фатимеји-Зәһра (ә) мәсҹиди дөвләт рәсмиләринин ҝөстәриши илә дағыдылыб.

12 ил бундан өнҹә Азәрбајҹан һөкумәти бу мәсҹиди сөкмәк истәјирди, лакин диндарларын мәсҹиди мүдафиә мәгсәдилә онун әтрафында инсан зәнҹири тәшкил етмәсинин ардынҹа, һөкумәт өз нијјәтиндән ҝери чәкилди. Беләликлә, бу мәсҹид Азәрбајҹан исламчыларынын һөкумәтин анти-ислам сијасәтләри гаршысында мүгавимәт символу кими танынды.

О вахт мәсҹид әтрафында инсан зәнҹири тәшкил етмиш Һаҹы Абҝүл Сүлејманов, диҝәр мүбариз вә танынмыш руһаниләр артыг 10 илдән чохдур ки, һәбсханададыр.


785 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP