Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Ијун 2020

Јәмән ордусундан бөјүк уғур: 400 кв.км әрәб коалисијасындан тәмизләнди

Јәмән Силаһлы Гүввәләринин мәтбуат катиби Јәһја Сәрии бу ҝүн (базар ертәси) мәтбуат конфрансында бөјүк бир һәрби әмәлијјатын деталларыны ачыглајыб.

“Әл-Мәсирә” телеканалынын вердији хәбәрә ҝөрә, мәтбуат катиби дејиб: “Бәјда әјаләтиндә Радман шәһәри вә Ганијјә ҹәбһәси дүшмән гүввәләриндән тәмизләнди вә Мәариб әјаләтиндә Әбдијјә шәһәринин бөјүк һиссәси азад олунду.”

Јәһја Сәрии вурғулајыб: “Бәјда вә Мәарибдә 400 кв.км әрази азад олунду.”
Мәтбуат катиби әлавә едиб: “Радманда тәһлүкәсизлик тәмин едилдикдән сонра Ганијјә вә Әбдијјә ҹәбһәләриндә ирәлиләмәк үчүн һүҹум әмәлијјатлары һәјата кечирдик. Ганијјә вә Әбдијјә әмәлијјатында Әрәбистан коалисијасынын бизә гаршы шиддәтли һава һүҹумларына бахмајараг дүшмәнин онларла мөгвеи дағыдылды. Бу әмәлијјатда Әбдијјә шәһәринин бир чох мәнтәгәләри азад олунду вә Әрәбистан коалисијасына ағыр зијан вурулду.

Әмәлијјат 3 ҝүн чәкди, Бејда вә Мәарибин 400 кв.км-и азад олунду, дүшмән гүввәләриндән 200 нәфәр өлдүрүлдү, јараланды вә ја әсир ҝөтүрүлдү. Ән азындан 20 зиреһли техника мәһв едилди. Бундан әлавә, чохлу мигдарда силаһ, Әрәбистан вә БӘӘ-јә аид зиреһли автомобил гәнимәт ҝөтүрүлдү. Бу уникал әмәлијјатда Јәмән ордусунун ПУА вә ракет бригадасы да иштирак едирди.”


846 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP