Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Ијул 2020

9 ијулда ҝөзләнилән һава шәраити

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин вердији мәлумата ҝөрә 9 ијулда Бакыда вә Абшерон јарымадасында һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, арабир тутулаҹағы, јағмурсуз кечәҹәји ҝөзләнилир.
Ҹәнуб-грәб күләји ҝүндүз мүлајим шимал-гәрб күләји илә әвәз олунаҹаг.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 22-26,
ҝүндүз 34-39, Бакыда ҝеҹә 23-25, ҝүндүз 37-39 дәрәҹә исти олаҹаг.
Атмосфер тәзјиги нормадан ашағы 753 мм ҹивә сүтунундан 756 мм ҹивә сүтунуна јүксәләҹәк,
нисби рүтубәт ҝеҹә 60-70, ҝүндүз 25-35 фаиз тәшкил едәҹәк.
Абшерон чимәрликләриндә ҹәнуб күләји әсәҹәк. Дәниз сујунун температуру Сумгајыт, Новханы, Пиршағы, Нардаран, Билҝәһ, Загулбада 24-25, Түркан, Һөвсан, Саһил, Шыхда исә 26-27 дәрәҹә исти олаҹаг.

9 ијулда Азәрбајҹанын рајонларында һаванын әсасән јағмурсуз кечәҹәји, лакин ахшама доғру бәзи шимал вә гәрб рајонларында шимшәк чахаҹағы, јағыш јағаҹағы, ајры-ајры јерләрдә локал лејсан характерли олаҹағы, долу дүшәҹәји ҝөзләнилир. Ҝүндүз ајры-ајры јерләрдә арабир ҝүҹләнән гәрб күләји әсәҹәк. Һаванын температуру ҝеҹә 20-25, ҝүндүз 34-39, дағларда ҝеҹә 14-19, ҝүндүз 22-27 дәрәҹә исти олаҹаг.

Тибби-метеороложи прогноз
İјулун 9-да Абшерон јарымадасында исти температур дискомфортунун давам едәҹәји ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишсиздир.


1577 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP