Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Ијул 2020

29 ијулда ҝөзләнилән һава шәраити

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин вердији мәлумата ҝөрә 29 ијулда Бакыда вә Абшерон јарымадасында һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, арабир тутулаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји, лакин ҝеҹәјә доғру бәзи јерләрдә јағыш јағаҹағы, шимшәк чахаҹағы ҝөзләнилир. Шимал-шәрг күләји әсәҹәк, ҝүндүз арабир ҝүҹләнән шимал-гәрб күләји илә әвәз олунаҹаг.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 22-26, ҝүндүз 30-35, Бакыда ҝеҹә 23-25, ҝүндүз 32-34 дәрәҹә исти олаҹаг. Атмосфер тәзјиги 756 мм ҹивә сүтунундан 760 мм ҹивә сүтунуна јүксәләҹәк, нисби рүтубәт 55-65 фаиз тәшкил едәҹәк.
Абшерон чимәрликләриндә шимал-шәрг күләји әсәҹәк, ҝүндүз арабир ҝүҹләнән шимал-гәрб күләји илә әвәз олунаҹаг. Дәниз сујунун температуру
Сумгајыт, Новханы, Пиршағы, Нардаран, Билҝәһ, Загулбада 25-26, Түркан, Һөвсан, Саһил, Шыхда исә 26-27 дәрәҹә исти олаҹаг.

29 ијулда Азәрбајҹанын әсасән шимал вә гәрб рајонларында ҝүндүз саатларындан башлајараг шимшәк чахаҹағы, арабир јағыш јағаҹағы, ајры-ајры јерләрдә локал лејсан характерли интенсив олаҹағы, долу дүшәҹәји ҝөзләнилир. Гәрб күләји әсәҹәк, ајры-ајры јерләрдә арабир ҝүҹләнәҹәк.
Һаванын температуру ҝеҹә 21-26, ҝүндүз 33-38, дағларда ҝеҹә 13-18, ҝүндүз 20-24 дәрәҹә исти олаҹаг.

Тибби-метеороложи прогноз
İјулун 29-у ҝүндүз вә ијулун 30-да Абшерон јарымадасында мүлајим хәзри күләјинин арабир ҝүҹләнәҹәји ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн мүсбәт амилдир.


1443 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP