Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Август 2020

1 августда ҝөзләнилән һава шәраити

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин вердији мәлумата ҝөрә 1 августда Бакыда вә Абшерон јарымадасында һаванын ҝүнәшли кечәҹәји, ҝүндүз мүлајим ҹәнуб күләјинин әсәҹәји ҝөзләнилир.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 23-26, ҝүндүз 30-35, Бакыда ҝеҹә 23-25, ҝүндүз 33-35 дәрәҹә исти олаҹаг.
Атмосфер тәзјиги нормадан ашағы 757 мм ҹивә сүтунундан 753 мм ҹивә сүтунуна енәҹәк, нисби рүтубәт ҝеҹә 65-75, ҝүндүз 45-55 фаиз тәшкил едәҹәк.
Абшерон чимәрликләриндә ҝүндүз мүлајим ҹәнуб күләји әсәҹәк. Дәниз сујунун температуру Сумгајыт, Новханы, Пиршағы, Нардаран, Билҝәһ, Загулбада 23-24, Түркан, Һөвсан, Саһил, Шыхда исә 24-25 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.

1 августда Азәрбајҹанын рајонларында һаванын әсасән јағмурсуз кечәҹәји, лакин ахшама доғру бәзи шимал вә гәрб рајонларында шимшәк чахаҹағы, арабир јағыш јағаҹағы, долу дүшәҹәји ҝөзләнилир. Шәрг күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру ҝеҹә 20-25, ҝүндүз 32-37, дағларда ҝеҹә 13-18, ҝүндүз 20-25 дәрәҹә исти олаҹаг.
Тибби-метеороложи прогноз
Августун 1-дә Абшерон јарымадасында метеороложи амилләрин зәиф вә мүлајим тәрәддүдү, иглим нормасына јахын температур шәраити метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишлидир.


1497 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP