Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Август 2020

3 августда ҝөзләнилән һава шәраити

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин вердији мәлумата ҝөрә 3 августда Бакыда вә Абшерон јарымадасында һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, арабир тутулаҹағы, ҝеҹә вә сәһәр бәзи јерләрдә јағыш јағаҹағы, шимшәк чахаҹағы ҝөзләнилир. Ҝүн әрзиндә ҝүҹлү шимал-гәрб күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 21-24, ҝүндүз 26-29, Бакыда ҝеҹә 21-23, ҝүндүз 26-28 дәрәҹә исти олаҹаг.
Атмосфер тәзјиги нормадан ашағы 753 мм ҹивә сүтунундан 758 мм ҹивә сүтунуна енәҹәк, нисби рүтубәт ҝеҹә 70-80, ҝүндүз 50-55 фаиз тәшкил едәҹәк.
Абшерон чимәрликләриндә ҝүн әрзиндә ҝүҹлү шимал-гәрб күләји әсәҹәк. Дәниз сујунун температуру Сумгајыт, Новханы, Пиршағы, Нардаран, Билҝәһ, Загулбада 23-24, Түркан, Һөвсан, Саһил, Шыхда исә 24-25 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.

3 августда Азәрбајҹанын бәзи рајонларында шимшәк чахаҹағы, арабир јағыш јағаҹағы, ајры-ајры јерләрдә лејсан характерли интенсив олаҹағы, долу дүшәҹәји ҝөзләнилир. Гәрб күләји әсәҹәк, ајры-ајры јерләрдә арабир ҝүҹләнәҹәк. Һаванын температуру ҝеҹә 20-24, ҝүндүз 28-33, дағларда ҝеҹә 13-16, ҝүндүз 17-22 дәрәҹә исти олаҹаг.

Тибби-метеороложи прогноз
Августун 3-дә Абшерон јарымадасында арабир ҝүҹләнән хәзри күләји фонунда температурун
иглим нормасына јахын олаҹағы ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән
әлверишлидир.


1595 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP