Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Сентјабр 2020

Масаллыда 32 јашлы оғлан гәтлә јетирилди

Сентјабрын 7-дә саат 01 радәләриндә Масаллы рајону Әркиван гәсәбәси әразисиндә гәсәбә сакини, 1988-ҹи ил тәвәллүдлү Малик Ширијевин бычагланараг өлдүрүлмәси барәдә рајон прокурорлуғуна мәлумат дахил олуб.

Бу барәдә Масаллы рајон Прокурорлуғундан билдирилиб.

Мәлумата ҝөрә, дәрһал прокурорлуг әмәкдашлары тәрәфиндән мәһкәмә-тибб експертинин иштиракы илә һадисә јеринә вә мејитә бахыш кечирилмиш, диҝәр просессуал һәрәкәтләр јеринә јетирилиб.

Истинтагла зәрәрчәкмишин танышы 1998-ҹи ил тәвәллүдлү Кәнан Бәјоғланлынын шәхси мүнасибәтләр зәмининдә араларында јаранмыш мүбаһисә заманы Малик Ширијевә бычаг хәсарәтләри јетирмәклә гәсдән өлдүрмәсинә әсаслы шүбһәләр мүәјјән едилиб.

Кәнан Бәјоғланлы шүбһәли шәхс гисминдә тутулараг истинтага ҹәлб едилиб.


190 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP