Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Сентјабр 2020

Сентјабрын 8-дә ҝөзләнилән һава шәраити

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин вердији мәлумата ҝөрә сентјабрын 8-дә Бакыда вә Абшерон јарымадасында һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји, лакин сәһәр саатларында бәзи јерләрдә гысамүддәтли аз јағыш јағаҹағы, думан олаҹағы ҝөзләнилир. Мүлајим шимал-гәрб күләји әсәҹәк, ҝүндүз шимал-шәрг күләји илә әвәз олунаҹаг. Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 21-23, ҝүндүз 26-29, Бакыда ҝеҹә 21-23, ҝүндүз 26-28 дәрәҹә исти олаҹаг. Атмосфер тәзјиги 760 мм ҹивә сүтунундан 763 мм ҹивә сүтунуна јүксәләҹәк, нисби рүтубәт ҝеҹә 60-70, ҝүндүз 35-40 фаиз тәшкил едәҹәк.
Абшерон чимәрликләриндә мүлајим шимал-гәрб күләји әсәҹәк, ҝүндүз шимал-шәрг күләји илә әвәз олунаҹаг. Дәниз сујунун температуру Сумгајыт, Новханы, Пиршағы, Нардаран, Билҝәһ, Загулбада 23-24, Түркан, Һөвсан, Саһил, Шыхда исә 24-25 дәрәҹә исти олаҹаг.
Сентјабрын 8-дә Азәрбајҹанын рајонларында шимшәк чахаҹағы, арабир јағыш јағаҹағы, ајры-ајры јерләрдә интенсив олаҹағы, долу дүшәҹәји ҝөзләнилир. Шәрг күләји әсәҹәк, ајры-ајры јерләрдә арабир ҝүҹләнәҹәк. Һаванын температуру ҝеҹә 17-22, ҝүндүз 27-32, дағларда ҝеҹә 10-15, ҝүндүз 18-22 дәрәҹә исти олаҹаг.
Тибби-метеороложи прогноз
Сентјабрын 8-дә Абшерон јарымадасында метеороложи амилләрин мүлајим тәрәддүдү ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишлидир.


1244 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP