Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Сентјабр 2020

Сентјабрын 9-да ҝөзләнилән һава шәраити

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин вердији мәлумата ҝөрә сентјабрын 9-да Бакыда вә Абшерон јарымадасында һаванын әсасән јағмурсуз кечәҹәји, сәһәр бәзи јерләрдә зәиф думан олаҹағы ҝөзләнилир. Шимал-гәрб күләји әсәҹәк, ҝүндүз ҹәнуб-шәрг күләји илә әвәз олунаҹаг.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 19-22, ҝүндүз 27-29, Бакыда ҝеҹә 20-22, ҝүндүз 27-29 дәрәҹә исти олаҹаг. Атмосфер тәзјиги 762 мм ҹивә сүтуну тәшкил едәҹәк, нисби рүтубәт ҝеҹә 60-70, ҝүндүз 35-40 фаиз тәшкил едәҹәк.
Абшерон чимәрликләриндә шимал-гәрб күләји әсәҹәк, ҝүндүз ҹәнуб-шәрг күләји илә әвәз олунаҹаг. Дәниз сујунун температуру Сумгајыт, Новханы, Пиршағы, Нардаран, Билҝәһ, Загулбада 23-24, Түркан, Һөвсан, Саһил, Шыхда исә 24-25 дәрәҹә исти олаҹаг.
Сентјабрын 9-да Азәрбајҹанын рајонларында һаванын әсасән јағмурсуз кечәҹәји, бәзи шимал вә гәрб рајонларында шимшәк чахаҹағы, арабир јағыш јағаҹағы, ајры-ајры јерләрдә интенсив олаҹағы, долу дүшәҹәји ҝөзләнилир. Шәрг күләји әсәҹәк. Һаванын температуру ҝеҹә 18-22, ҝүндүз 29-34, дағларда ҝеҹә 11-16, ҝүндүз 20-25 дәрәҹә исти олаҹаг.
Тибби-метеороложи прогноз
Сентјабрын 9-да Абшерон јарымадасында метеороложи амилләрин мүлајим тәрәддүдү ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишлидир.


134 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP