Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Октјабр 2020

Октјабрын 18-дә ҝөзләнилән һава шәраити

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин вердији мәлумата ҝөрә октјабрын 18-дә Бакыда вә Абшерон јарымадасында һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, арабир тутулаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји, сәһәр саатларында бәзи јерләрдә зәиф думан олаҹағы ҝөзләнилир.
Мүлајим ҹәнуб-гәрб күләји әсәҹәк. Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 15-19, ҝүндүз 21-24, Бакыда ҝеҹә 16-18, ҝүндүз 22-24 дәрәҹә исти олаҹаг. Атмосфер тәзјиги 764 мм ҹивә сүтунундан 761 мм ҹивә сүтунуна енәҹәк, нисби рүтубәт ҝеҹә 60-70, ҝүндүз 45-50 фаиз олаҹаг.
Октјабрын 18-дә Азәрбајҹанын рајонларында һаванын әсасән јағмурсуз кечәҹәји, ҝеҹә вә сәһәр бәзи јерләрдә думан олаҹағы ҝөзләнилир. Шәрг күләји ајры-ајры јерләрдә арабир ҝүҹләнәҹәк. Һаванын температуру ҝеҹә 11-16, ҝүндүз 23-28, дағларда ҝеҹә 4-9,
ҝүндүз 16-21 дәрәҹә исти олаҹаг.
Тибби-метеороложи прогноз
Октјабрын 18-дә Абшерон јарымадасында метеороложи амилләрин зәиф вә мүлајим тәрәддүдү вә иглим нормасына јахын температур режими ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишлидир.


1456 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP