Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Октјабр 2020

Октјабрын 24-дә ҝөзләнилән һава шәраити

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин вердији мәлумата ҝөрә октјабрын 24-дә Бакыда вә Абшерон јарымадасында һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји, ҝеҹә вә сәһәр бәзи јерләрдә зәиф думан олаҹағы ҝөзләнилир. Мүлајим ҹәнуб-гәрб күләји әсәҹәк, ҝүндүз арабир ҝүҹләнәҹәк.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 12-15, ҝүндүз 20-23, Бакыда ҝеҹә 13-15, ҝүндүз 20-22 дәрәҹә исти олаҹаг. Атмосфер тәзјиги нормадан јүксәк 768 мм ҹивә сүтунундан 764 мм ҹивә сүтунуна енәҹәк, нисби рүтубәт ҝеҹә 75-80, ҝүндүз 50-55 фаиз тәшкил едәҹәк.
Октјабрын 24-дә Азәрбајҹанын рајонларында һава шәраитинин әсасән јағмурсуз кечәҹәји, ҝеҹә вә сәһәр бәзи јерләрдә думан олаҹағы ҝөзләнилир. Гәрб күләји әсәҹәк, ајры-ајры јерләрдә арабир ҝүҹләнәҹәк. Һаванын температуру ҝеҹә 10-14, ҝүндүз 20-25, дағларда ҝеҹә 3-8, ҝүндүз 13-18 дәрәҹә исти олаҹаг.
Тибби-метеороложи прогноз
Октјабрын 24-дә Абшерон јарымадасында мүлајим ҹәнуб күләјинин арабир ҝүҹләнәҹәји ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанларда нараһатлыг һисси јарада биләр.


1264 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP