Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Нојабр 2020

Түркијә Суријада икинҹи базасындан да чыхарылыр

Сурија мүхалифәтинә аид мәнбәләр билдирибләр ки, Түркијә Суријанын шимал-гәрбиндәки икинҹи базасындан да чыхыр. Бу хәбәри Түркијәнин мәлуматлы мәнбәләри дә тәсдиг едиб.
“Русија әл-Јәвм” гәзетинин јаздығына ҝөрә, Түркијә гүввәләри Сурија дөвләт гүввәләринин нәзарәти алтында олан бөлҝәдән үсјанчы гүввәләрин нәзарәтиндә олан бир бөлҝәјә көчүр.
Анкаранын дәстәји алтында олан јараглы дәстәләрә аид бир мәнбә билдириб ки, базар ертәси ҝеҹә саатларында Түркијәјә аид јүк машынлары Һомада Ширмәғар мүшаһидә постуна дахил олублар. Ширмәғардан чыхаҹаг гүввәләр Идлибдә үсјанчыларын нәзарәтиндә олан Гогфин кәндиндә јерләшәҹәк.
Түркијәнин мәлуматлы мәнбәләриндән бири дә дејиб ки, өтән ил Сурија дөвләт гүввәләринин нәзарәтинә кечмиш мәнтәгәләр әлавә мүшаһидә постлары сајылыр вә Түркијә гүввәләри һәмин постлардан чыхмаға һазырлашыр.
Түркијә гүввәләри 2 нојабрда Һоманын шималында јерләшән Мурак базасыны да тамамилә тәрк етмишдир. Өтән һәфтәнин чәршәнбә ҝүнү исә онун Ширмәғар мүшаһидә постундан да ҝери чәкиләҹәји дејилмишди.


511 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP