Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Нојабр 2020

Зәриф: Трамп ҝетди; биз галдыг вә гоншуларымыз

Иран хариҹи ишләр назири Мәһәммәд Ҹавад Зәриф базар ҝүнү гоншу өлкәләри данышыглара дәвәт едиб.
М. Ҹ. Зәриф Твиттер сәһифәсиндә әрәбҹә јазыб: “Трамп ҝетди; биз вә гоншуларымыз галды. Јадлара архаланмаг тәһлүкәсизлик ҝәтирмир, әксинә үмидләри пуча чыхарыр.”
Назир даһа сонра ортаг марагларын ҝерчәкләшмәси истигамәтиндә Иранын өз гоншулары илә әмәкдашлыг етмәјә һазыр олдуғуну билдирәрәк јазыб: “Халгларымызын вә өлкәләримизин ортаг марагларынын ҝерчәкләшмәси истигамәтиндә әмәкдашлыг етмәк үчүн әлимизи узадырыг. Биз һамыны данышыглара дәвәт едирик. Чүнки ихтилаф вә ҝәрҝинлијә сон гојмағын јолу јалныз будур. Һамымыз бирликдә реҝионумузун даһа јахшы ҝәләҹәји наминә!”
Гејд едәк ки, әрәб өлкәләри Доналд Трампын Ағ Евдә олдуғу 4 ил әрзиндә сионистләрин вә Американын дәстәји илә Иран әлејһинә коалисија јаратмаға сәј ҝөстәрдиләр. Гәтәр бөһраны илә бу тәлашлар нәтиҹәсиз галды вә Трамп икинҹи президент сечкиләриндә сәс топлаја билмәди.


451 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP