Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Нојабр 2020

Сурија көчкүнләри илә бағлы иҹласда үч әрәб өлкәси дә иштирак едәҹәк

Сурија хариҹи ишләр назиринин мүавини Әјмән Сусан көчкүнләрлә бағлы Дәмәшгдә кечириләҹәк бејнәлхалг иҹлас барәдә ачыглама вериб.
“Русија әл-Јәвм” хәбәр аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Ә. Сусан 11-12 нојабрда кечириләҹәк иҹласда Чин, Русија, Иран, Ливан, БӘӘ, Пакистан вә Оманын да иштирак едәҹәјини билдириб.
Ә. Сусан вурғулајыб ки, иҹласа дәвәт едилмәјән тәк өлкә Түркијәдир.
Гејд едәк ки, Сурија һөкумәти бу өлкә әһалисинин өз ев-ешикләридән көчкүн дүшмәсинин әсас сәбәбкары кими Түркијәни ҝөрүр.
Русијанын Дәмәшгдәки сәфири Александр Јефимов да билдириб ки, көчкүнләрлә бағлы кечирилҹәк иҹлас гәрбин Сурија дөвләти әлејһинә тәблиғат мүһасирәсинин јарылмасыдыр вә өлкәјә гајытмаг истәјән көчкүнләрин танынмасы үчүн Дәмәшгә имкан јарадаҹаг.
Сурија көчкүнләринин әзаб-әзијјәтинә сон гојулмасы вә онларын өлкәјә гајытмасынын асанлашмасы истигамәтиндә баш тутаҹаг иҹлас сабаһ (чәршәнбә) Дәмәшгдә өз ишинә башлајаҹаг.


475 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP