Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Нојабр 2020

Бакыда ҝәнҹ оғлан күчәдә гәтл төрәтди

Бакы сакини күчәдә гәтлә јетирилиб.

Бу барәдә Нәриманов рајон прокурорлуғундан мәлумат верилиб.

Мәлуматда билдирилир ки, нојабрын 10-да саат 16 радәләриндә Бакы шәһәри, Нәриманов рајону әразисиндә 1984-ҹү ил тәвәллүдлү Зејналов Әли Ајдын оғлунун бычагланараг өлдүрүлмәси барәдә рајон прокурорлуғуна мәлумат дахил олуб.

2000-ҹи ил тәвәллүдлү Рәһимли Елнур Мариф оғлунун араларында јаранмыш мүбаһисә заманы бычагла хәсарәт јетирәрәк Әли Зејналову гәсдән өлдүрмәсинә әсаслы шүбһәләр мүәјјән едилиб.

Елнур Рәһимли шүбһәли шәхс гисминдә тутулараг истинтага ҹәлб едилиб.


358 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP