Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Нојабр 2020

Дашкәсәнә гар јағды

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлији Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәти өлкә әразисиндәки фактики һава шәраитини ачыглајыб.

Назирликдән верилән мәлумата ҝөрә, нојабрын 17-си сәһәрәдәк өлкә әразисиндә гејри-сабит һава шәраити давам едиб, бәзи јерләрдә јағыш јағыб, Бакыда вә Абшерон јарымадасында лејсан характерли интенсив олуб, Дашкәсәндә гар јағыб.

Дүшән јағышын мигдары Хачмазда 96 (ајлыг норманын 292 фаизи), Астарада 6, Лерикдә 4, Ләнкәранда 3, Ордубад, Јардымлыда 2, Ағдәрә, Дашкәсән, Нахчыван, Биләсувар, Шаһбузда 1 мм-дәк, Бакыда вә Абшерон јарымадасында: Бинәдә 57 (ајлыг норманын 195 фаизи), Маштағада 41 (ајлыг норманын 108 фаизи), Бакыда 38 (ајлыг норманын 130 фаизи), Сумгајытда 15 мм (ајлыг норманын 54 фаизи) олуб.

Һаванын температуру Бакыда иглим нормасы дахилиндә олуб, максимал температур Бакы вә Абшерон јарымадасында 12-14, аран рајонларында 14-17, дағлыг рајонларда 0-4, Нахчыван МР-да 10-12 дәрәҹә исти олуб.


348 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP