Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Нојабр 2020

ҮСТ бәјан етди: Авропа гитәсиндә һәр 17 санијәдә бир нәфәр вирусдан өлүр

Авропа вә АБШ коронавирус епидемијасынын мәркәзи олмаға давам едир. Авропа гитәсиндә һәр 17 санијәдә бир нәфәр вирусдан дүнјасыны дәјишир.

Буну ҮСТ-үн Авропа реҝиону үзрә нүмајәндәси Һанс Клуҝе билдириб.

Епидемија сәбәбиндән сәһијјә оҹагларынын үзәринә бөјүк јүк дүшдүјүнү дејән Клуҝе Авропада инсанларын 60 фаизинин маска тахдығыны, бу рәгәмин 95 фаизә јүксәләҹәји һалда мәһдудијјәтләрә еһтијаҹ галмајаҹағыны бәјан едиб:

"Сон бир нечә ҝүн әрзиндә ики мүждә алдыг: пејвәндләр ҸОВИД-19-у тамамилә дајандырмаса вә бүтүн суалларымызы ҹавабландырмаса да, бу, вируса гаршы мүһарибәдә бөјүк бир үмиддир".


388 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP