Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Нојабр 2020

Нојабрын 21-дә ҝөзләнилән һава шәраити

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин вердији мәлумата ҝөрә нојабрын 21-дә Бакыда вә Абшерон јарымадасында булудлу һава шәраитинин үстүнлүк тәшкил едәҹәји, ҝүн әрзиндә јарымаданын бәзи јерләриндә јағыш јағаҹағы еһтималы вар. Мүлајим ҹәнуб-шәрг күләји әсәҹәк.

Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 6-9, ҝүндүз 10-12, Бакыда ҝеҹә 6-8, ҝүндүз 10-12 дәрәҹә исти олаҹаг. Атмосфер тәзјиги нормадан јүксәк 765 мм ҹивә сүтуну, нисби рүтубәт 65-75 фаиз тәшкил едәҹәк.

Нојабрын 21-дә Азәрбајҹанын рајонларында арабир јағыш, дағлыг вә дағәтәји рајонларда гар јағаҹағы ҝөзләнилир. Арабир думан олаҹаг, мүлајим гәрб күләји әсәҹәк. Һаванын температуру ҝеҹә 2-7, ҝүндүз 8-12 дәрәҹә исти, дағларда ҝеҹә 5-10 дәрәҹә, ҝүндүз 1-3 дәрәҹә шахта олаҹаг.

Тибби-метеороложи прогноз
Нојабрын 21-дә Абшерон јарымадасында тутгун вә рүтубәтли һава шәраитинин үстүнлүјү ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанларда нараһатлыг һисси јарада биләр.

Хәбәрдарлыг
Нојабрын 23-ү ҝүн әрзиндә Бакыда вә Абшерон јарымадасында һава шәраитинин гејри-сабит кечәҹәји, шимал-гәрб күләјинин 15-20 м/с, бәзи јерләрдә арабир 23-25 м/с-дәк ҝүҹләнәҹәји, јарымаданын бәзи јерләриндә арабир јағыш јағаҹағы ҝөзләнилир.

Өлкә әразисиндә гејри-сабит һава шәраитинин нојабрын 23-ү ахшамадәк давам едәҹәји, фасиләләрлә јағыш, дағлыг вә дағәтәји рајонларда гар јағаҹағы, бәзи шәрг рајонларында интенсив олаҹағы ҝөзләнилир. Гәрб күләји нојабрын 23-дә арабир 15-20 м/с, ајры-ајры јерләрдә арабир 23-28 м/с-дәк ҝүҹләнәҹәк.


1186 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP