Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Декабр 2020

Бакыда киши арвадыны өлдүрдү

Декабрын 23-дә саат 18 радәләриндә Сабунчу рајону, Бакыханов гәсәбәси әразисиндә 1991-ҹи ил тәвәллүдлү Мәммәдова Илканә Нофәл гызынын мејитинин ашкар едилмәси барәдә рајон прокурорлуғуна мәлумат дахил олуб.

Бу барәдә Сабунчу рајон Прокурорлуғундан билдирилиб.

Мејитә бахыш кечирилиб, диҝәр просессуал һәрәкәтләр јеринә јетирилиб.

Апарылмыш арашдырмаларла зәрәрчәкмишин әри 1993-ҹү ил тәвәллүдлү Кәримов Елшад Ширзад оғлунун гысганҹлыг зәмининдә араларында јаранмыш мүнагишә заманы бычагла Илканә Мәммәдоваја хәсарәт јетирмәклә сонунҹуну гәсдән өлдүрмәсинә әсаслы шүбһәләр мүәјјән едилиб.


630 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP