Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Феврал 2014

Kitab.nur-az.com сизин мониторда

Рәһман вә Рәһим Аллаһын ады илә. Нур Китаб Еви базасында јарадылмыш Нур Мәдәнијјәт Мәркәзи Kitab.nur-az.com сајтыны динсевәрләрин истифадәсинә верди. Сајтда узун илләр ағыр зәһмәтләр баһасына ишыг үзү ҝөрмүш дини китаблар јерләшдирилир. Сајт даим јениләнәҹәк, Мәркәзин китабханасына зәрури вә мараглы китаблар әлавә едиләҹәк. Сајтда китабларын сәсли версијасындан истифадә етмәк имканыныз олаҹаг. Електрон китабхана һаггында тәнгид вә тәклифләринизә еһтијаҹлыјыг.

Нур Мәдәнијјәт Мәркәзи

һттп://kitab.nur-az.com/


4828 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP