Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Феврал 2021

Әбдүлмәлик әл-Һуси: Мәарибдә савашымыз тәҹавүзкарлары говмаг үчүндүр

Јәмән Әнсаруллаһ Һәрәкатынын сәдри Сејид Әбдүлмәлик әл-Һуси дејиб: “Јәмән халгы Әрәбистан, БӘӘ, Америка вә сионист режиминин һакимијјәти алтына ҝетмәјәҹәк.”
Рәҹәб ајынын илк ҹүмә ҝүнү мүнасибәтилә чыхыш едән Әнсаруллаһ лидери дејиб: “Биз Әрәбистан, БӘӘ, Америка, Исраил вә һәр һансы диҝәр режимин һакимијјәти алтына дүшмәк истәмирик. Биз азадыг вә иман кимлијимиз биздән тәләб едир ки, өз истиглалымызы һәјата кечирмәк үчүн сәј едәк.”
Јәмәнлиләр һәр ил Рәҹәб ајынын илк ҹүмә ҝүнүнү бајрам кечирирләр. Бунун сәбәби онларын һәмин ҝүн Рәсули-әкрәмин (с) елчиси һәзрәт Әлинин (ә) дәвәтини гәбул едәрәк Исламы гәбул етмәләри вә Имам Әлинин (ә) имамәти илә илк ҹүмә намазы гылмаларыдыр.
Мәарибдә баш верән ҹәбһә һадисәләринә дә тохунан Әбдүлмәлик әл-Һуси дејиб: “Мәариб, Ҹәвф, Бејда, Тәиз, гәрб саһили вә бүтүн бөлҝәләрдә бизим савашымыз халгымыза гаршы маһарибәјә галхмыш тәҹавүзкарлара гаршыдыр. ”


2286 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP