Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Феврал 2021

Иткин дүшән ХТГ ҝизиринин шәһид хәбәри ҝәлди

44 ҝүнлүк Вәтән мүһарибәсиндә иштирак едән даһа бир һәрбчимизин шәһид олдуғу мүәјјәнләшиб.

Сөһбәт 1994-ҹү ил тәвәллүдлү, Шәмкир рајонунун Әлијагублу кәнд сакини ХТГ ҝизири Бабәк Сәһман оғлу Намазовдан ҝедир.

Онун шәһид олмасы барәдә хәбәри Шәмкир рајону Иҹра Һакимијјәти јајыб. Мәлуматда билдирилир ки, Б. Намазовдан узун мүддәт иди ки, хәбәр јох иди. О, октјабрын 4-дән 5-ә кечән ҝеҹә Ҹәбрајыл әразисиндә ҝедән дөјүшдә иткин дүшүб.

Өтән ҝүн исә онун јахынлары дөјүчүнүн шәһид олдуғу барәдә хәбәр алыблар.

Ады Мүдафиә Назирлијинин иткинләрлә бағлы јајдығы сијаһыда олан әсҝәримизин елә Ҹәбрајыл истигамәтиндә шәһидлик зирвәсинә уҹалдығы дејилир.

Аллаһ рәһмәт еләсин!


1220 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP