Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Мај 2021

Әрәбистан сионист режимини вурса, биз өз һаггымыздан кечирик

Јәмән Али Сијаси Шурасынын үзвү Әрәбистана сәсләнәрәк Јәмәнин әвәзинә сионист режимини бомбаламасыны истәјиб.

“Әл-Мәјадин” телевизија каналынын вердији хәбәрә ҝөрә, Јәмән Али Сијаси Шурасынын үзвү Мәһәммәд Әли әл-Һуси Әрәбистана чағырыш едәрәк Јәмәнин әвәзинә сионист режимини бомбаламасыны истәјиб.

Мәһәммәд Әли өз Твиттер сәһифәсиндә јазыб: “Сәудијјә Әрәбистаны Јәмәнә гаршы һава һүҹумларыны вә тәҹавүзүнү дајандырсын, бу иши Фәләстини бомбалајан сионист режими әлејһинә һәјата кечирсин.
Сәудијјә Әрәбистаны вә онун коалисијасындан истәјирәм ки, фәләстинли гурбанларын аиләләринин вә Фәләстин мөвзусунун гәләбәси наминә гәсбкар режимә гаршы бир нечә һүҹум һәјата кечирсин.”

Али Шуранын үзвү әлавә едиб: “Ријадын бу аддымынын гаршысында биз дә онларын бизә һүҹумуна ҹаваб вермәк һаггымыздан кечәҹәјик, һәтта, Әрәбистан бизә гаршы һүҹум вә мүһасирәни давам етдирсә дә.”

Артыг алтынҹы ҝүндүр ки, сионист режими Гәззәјә гаршы һүҹумлары давам етдирир, һәтта көчкүн дүшәрҝәләрини бомбаламагдан белә чәкинмир. Гәззәдә шәһидләрин сајы 139 нәфәрә чатыб. Онлардан 39 нәфәри ушаг вә 22 нәфәри гадындыр.


1276 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP