Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Мај 2021

Бајденә ҝөрә Русија вә Чин бир-биринә јахынлашыр - НИ

АБШ-ын јени рәһбәрлијинин јахын перспективи ҝөрмә проблеми Русија вә Чини јахынлашмаға сөвг едир.

Бу барәдә тәһлил “Нәшнл Интерест” нәшриндә јајымланыб.

Анализдә билдирилиб ки, Бајден администрасијасынын Чинлә ҝәрҝинлик сәвијјәсини азалтмагдан имтина едәрәк, Трампын Тајван сијасәтини давам етдирмәси, Јапонијанын Сенкаку адалары илә бағлы мөвгејини дәстәкләмәси ҝөзләнилмәз иди.

Бајден администрасијасынын хариҹи сијасәтдә приоритетләри мүәјјәнләшдирмәк габилијјәтинин олмамасынын Русија илә Чини дипломатик, һәрби вә игтисади саһәләрдә әмәкдашлығы ҝенишләндирмәјә шәраит јаратдығы да вурғуланыб.


1223 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP