Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Мај 2021

Жириновски: Алманијаны мәһв етмәк лазымдыр!

Русија Либерал Демократ Партијасынын (РЛДП) рәһбәри Владимир Жириновски Алманијанын дөвләт кими мәһв едилмәси фәрзијјәсини ирәли сүрүб.

Партија лидери бу барәдә “Комсомолскаја Правда”ја ачыгламасында дејиб.

“Алманлар, доғрудур, онлары дөвләт кими мәһв етмәк лазым иди. Онлар олмамалы идиләр. Биринҹи Дүнја мүһарибәсини башлатдылар вә милјонларла инсан өлдү. Бизи исә Икинҹи Дүнја мүһарибәсиндә дүнјаны хилас етдијимиз үчүн алчалдырлар”, - дејә Жириновски билдириб.

Онун сөзләринә ҝөрә, ингилаб баш вермәсәјди, Русија һәрбчиләри 1917-ҹи илин нојабрындан бәри Алманијада дајанаҹагды.


1014 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP