Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Мај 2021

Танынмыш тәһлилчи: Исраил Американын Јахын Шәргдә ҝөзәтчи итидир - Видео

Австралијалы танынмыш тәһлилчи, журналист, вә јазычы Ҹон Пилҝер “Руссиа Тодај” телеканалына вердији мүсаһибәсиндә дејиб:

“Силаһ базарында Исраилин ролу бәллидир. Исраил Јахын Шәргдә Америка, Инҝилтәрә вә гәрбин марагларынын ҝөзәтчи итидир. Онун варлығында мәгсәд Јахын Шәргдә һәмишәлик олараг гарышыглыг вә хаос јарадылмасы, дүнја силаһ базарында инкишаф әлдә етмәјә наил олмагдыр. Неҹә ки, Әрәбистанын силаһ алмаг үчүн дојмајан иштаһасы да беләдир. Она ҝөрә дә мүхтәлиф сәбәбләрдән Исраил онлар үчүн фөвгәладә әһәмијјәт дашыјыр.”
1297 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP