Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Мај 2021

Ајәтуллаһ Мәкарим Ширазинин Фәләстин һагда бәјанаты

Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим

“Сизинлә вурушанларла сиз дә Аллаһ јолунда вурушун”

Бир даһа ганичән сионист режими бејнәлхалг тәшкилатларын, Тәһлүкәсизлик Шурасынын вә диҝәр инсан һаглары мүдафиәси иддиачыларынын сүкуту сајәсиндә фәләстинли мүдафиәсиз вә мәзлум киши, гадын вә ушаглары гана бојамагла өз вәһшилијини сүбута јетирди.

Мән бу ҹинајәтләри писләјир, шәһидләрин аиләләри, јаралылар вә көчкүнләрлә һәмдәрд олдуғуму билдирир, фәләстинли иҝид дөјүшчүләрә салам ҝөндәрир, Гүдсү-шәрифин сионистләрин ҹајнағындан хилас олмасыны Мүтәал Аллаһдан диләјирәм.

Гум, Насир Мәкарим Ширази
20 мај, 2021
8 шәввал, 1442


1077 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP