Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Мај 2021

Биз ҺӘМАС-ла мүһарибәдә мәғлуб олдуг - Лапид

Јеш Атид Партијасынын лидери сионист Јаир Лапид Нетанјаһу администрасијасыны тәнгид едәрәк билдириб ки, атәшкәс гәрары онлар үчүн уғурсузлугдур.

О, бу барәдә сосиал шәбәкә һесабында пајлашым едиб.

"Бу һөкумәт үзәринә дүшән бүтүн өһдәликләри уғурсузҹасына јеринә јетирди вә мүәјјән месажларыны күтләви информасија васитәләри илә чатдыра билмәди. Бу уғурсузлуғу изаһ етмәк үчүн һеч бир сөз јохдур. Биз ҺӘМАС-ла мүһарибәдә мәғлуб олдуг", - о билдириб.


1064 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP