Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Мај 2021

42 јашлы һәрбчимиз гәфил вәфат етди

Вәтән мүһарибәсиндә Муровдағ истигамәтиндә дөјүшләрдә иштирак едән баш ҝизир Елман Ағамоғлан оғлу Ағајев гәфилдән дүнјасыны дәјишиб.

О, дөјүшдә јараланандан сонра мүалиҹә алыб.

Баш ҝизир сәһһәти нормаллашандан сонра хидмәтини давам етдириб.

Биләсувар рајонуна аиләсинә баш чәкмәјә ҝәлән һәрбчи бу ҝүн евиндә гәфилдән үрәктутмадан вәфат едиб.

Гејд едәк ки, 1979-ҹу ил тәвәллүдлү баш ҝизир Е.Ағајев Силаһлы Гүввәләримиздә 22 ил хидмәт едиб. О, Апрел вә Товуз дөјүшләринин иштиракчысы олуб. Вәтән муһарибәсиндә јараланан һәрбчимиз "Кәлбәҹәрин азад олунмасына ҝөрә" медалы илә тәлтиф олунмушду.

Аиләли иди, 3 өвлады вар.


1056 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP