Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Мај 2021

ҺӘМАС: Ики халг-ики дөвләт просеси чөкүб

Атәшкәс бир мүддәт давам едәҹәк, лакин ишғалчы Исраиллә әдаләтсиз сүлһ олмајаҹаг.

Буну ҺӘМАС-ын рәсми нүмајәндәси Маһмуд әз-Захар “Скај” телевизијасына мүсаһибәсиндә дејиб.

“Ишғалчы Исраилин мөвҹудлуг һаггы јохдур. Исраил әрәб вә мүсәлман дүнјасында мәскунлашмамалыдыр. Буранын саһиби бизик. Ики халг үчүн ики дөвләт просесинин мүмкүн олмадығы сүбут олунуб. Бу, уғурсузлуға дүчар олмуш просесдир. Биз јәһудиләрә гаршы дејилик. Онлар чохдан бурада јашајырдылар. Биз ишғала гаршыјыг”, – дејә о билдириб.


1035 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP