Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Мај 2021

Адына 5 ширкәт, 155 мин борҹ вар, өзүнүн исә хәбәри јохдур

Сумгајыт шәһәр сакини Замиг Дадашовун адына алдатма јолу илә 5 ширкәт ачылыб. Она Верҝиләр Назирлијиндән 155 мин манат борҹу олдуғуна даир билдириш ҝәлиб.

Зәрәрчәкмиши өз халасы оғлу Гәзәнфәр Әлијев вә онун достлары алдадыб. Адына нөмрә алаҹагларыны дејәрәк, гејри- гануни олараг сәнәдә имза атдырыблар. Зәрәрчәкмиш билдириб ки, Сумгајыт шәһәриндә онун кими чохсајлы гурбанлар вар.

Шәраитсиз вәзијјәтдә јашајан аилә чарәсиз галыб.

Һазырда нә Замиги алдадан халасы оғлу илә, нә дә онун әлбир олдуғу шәхсләрлә әлагә сахламаг мүмкүндүр.

Мәсәлә илә бағлы зәрәрчәкмиш һүгуг-мүһафизә органларына мүраҹиәт едиб.


1077 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP