Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Мај 2021

Ләнкәранда ана әмәлијјатдан сонра өлдү

Ләнкәранда ана гејсәријјә әмәлијјатындан сонра өлүб.

Һадисә бу ҝүн сәһәр саатларында баш вериб.

Лерик рајон Һүҹү кәнд сакини, 1993-ҹү ил тәвәллүдлү Фәридә Илјас гызы Јагубзадә мајын 25-и сәһәр саатларында Ләнкәран Рајон Мәркәзи Хәстәханасынын доғум шөбәсинә јерләшдирилиб. Ахшам саатларында гејсәријјә әмәлијјаты олунуб вә гыз өвлады дүнјаја ҝәтириб.

Бир мүддәт сонра хәстәнин вәзијјәтиндә ағырлашма, нәфәс дарлығы јараныб вә Ф.Јагубзадә јенидән әмәлијјат едилиб. Мајын 26-сы сәһәр саатларында исә гадын дүнјасыны дәјишиб.

Ф.Јагубзадәнин јахынлары гадынын һәким сәһләнкарлығы нәтиҹәсиндә вәфат етдијини иддиа едирләр.

Гејд едәк ки, Ф.Јагубзадәнин јени доғулан көрпәсиндән башга 2 өвлады да вар. О, икинҹи өвладыны да гејсәријјә әмәлијјаты илә дүнјаја ҝәтириб.


1070 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP