Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Мај 2021

Дәмәшг: АБ-и “сахта дәјәрләр”лә гүрур дујдуғуну...

Авропа Бирлији (АБ) һәгигәтдән тамамилә узаглашдығыны, Суријаја гаршы мүһарибәнин тәрәфдарларындан бири олдуғуну вә суријалыларын ганынын төкүлмәсиндән мәсул олдуғуну бир даһа тәсдигләди.

Бу барәдә Сурија Хариҹи Ишләр Назирлији Авропа Бирлији Шурасынын Суријаја санксијалары 1 ијун 2022-ҹи илә гәдәр узатмасы гәрарына реаксијасында билдириб.

Ачыгламада Суријаја тәтбиг олунан санксијаларын инсан һаглары вә бејнәлхалг һуманитар ганун позунтулары олдуғу вә санксијаларын узадылмасынын АБ-нин “сахта дәјәрләр”лә гүрур дујдуғуну бир даһа ортаја гојдуғу билдирилиб.


1045 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP