Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Ијун 2021

Хәрчәнҝ һүҹејрәләрини мәһв едән дәрман сынагдан кечирилди

Сағлам тохумалара зәрәр вурмадан хәрчәнҝ һүҹејрәләрини мәһв едән јени дәрманын сынаглары уғурла кечирилиб.

Единбург Университетинин тәдгигатчылары бунун үчүн хәрчәнҝ һүҹејрәләрини јалныз ишыг алтында мәһв едән СеНБД молекулундан истифадә едибләр.

Бунун нәтиҹәсиндә дәрманын сағлам тохумалара зәрәр вурмадан вә јан тәсирләри олмадан истифадә олуна биләҹәји гејд олунур.


1187 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP