Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Ијун 2021

Бајденин Путинлә шәхсән ҝөрүшмәси ваҹибдир - Ағ Ев

Русија Президенти Владимир Путинлә ҝөрүшә бир тәшвиг кими дејил, АБШ марагларыны вә дәјәрләрини горумағын ваҹиб бир һиссәси кими бахырыг.

Буну АБШ Президентинин милли тәһлүкәсизлик үзрә мүшавири Ҹејк Салливан дејиб.

Ики өлкәнин бир чох мәсәләни һәлл етмәли олдуғуну сөјләјән Салливан Русијанын нәји планлашдырдығыны баша дүшмәјин ән јахшы јолунун сөзүҝедән бирбаша ҝөрүш олдуғуну билдириб:

"Президент Бајден үчүн һарада олдуғумузу дәгиг мүәјјәнләшдирмәк, фикир ајрылыгларыны һәлл етмәјә чалышмаг вә ирәлиләмәјә наил олмаг үчүн шәхсән Путинлә ҝөрүшмәк ваҹибдир".

О гејд едиб ки, саммитин бәзи деталлары һәлә дә һазырланыр.


1533 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP