Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Ијун 2021

Сионист режими гүввәләри тој мәрасиминә һүҹум етди

Сионист режими гүввәләри Дејр әл-Әсәд гәсәбәсиндә тој мәрасиминә һүҹум едибләр. Бу һүҹумда бир нечә фәләстинли јараланыб.
Сәһијјә мәнбәләринин билдирдијинә ҝөрә, јаралылар арасында 30 јашлы бир фәләстинлинин вәзијјәти ағырдыр вә хәстәханаја көчүрүлүб.
Фәләстинли ҝәнҹләр сионист режими гүввәләринин һүҹумунун әвәзини чыхмаг үчүн онларын ики полис автомобилнини јандырыблар вә даш атараг бир сионист полиси башындан јаралајыблар.
1948-ҹи илдә ишғал едилмиш әразиләрдә јашајан фәләстинлиләр мүгавимәт һәрәкатларынын дәвәтинә мүсбәт ҹаваб верибләр, Мәсҹидүл-Әгсаны вә Гүдсүн әһалисини горумаг, сионист ишғалчыларла мүбаризә етмәк үчүн ајаға галхыблар. Сионист режиминин Гәззәјә тәҹавүзү заманы да бу мәнтәгәнин шәһәрләринин чоху сионист режими әлејһинә етиразлар сәһнәсинә чеврилмишди.


1179 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP